Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

Yeni kitablar
Aydın Əli-zadə.XRİSTİANLIQ TARİX VƏ FƏLSƏFƏ
16 Yanvar , 2020
Təqdim olunan kitab Xristianlığın birinci on əsrini əhatə edən fəlsəfə tariximövzusunda Azərbaycan dilində yazılmış ilk əsərdir. Burada Xristianlığınyaranması və ink işaf mərhələləri haqqında söhbət açılır, müxtəl
Faylı yuklə