Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
B.İsgəndərov. Balaca nağılçı.
6 Yanvar , 2021
Kitаbа dахil оlаn hеkayələrdə müəllif bаlаcаlаrın mаrаqlı hərəkətlərindən, söhbətlərindən dаnışır, оnlаrın təbiətə, heyvanlаrа, hadisələrə, əşyаlаrа münаsibətlərindəki qеyri-аdi cəhətləri
Faylı yuklə