Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

Qurani-Kərimin təcvidi

Təcvid, Qurani-Kərimin düzgün oxuma qaydalarını öyrədən elmdir. Hər şeydən əvvəl belə bir kitabın hazırlanması imkanını bizə bəxş edən Uca allaha həmdüsənalar, onun həqiqi Peyğənbəri Həzrət Mühəmmədə (s.ə.s.) salat v

Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi

Kitabda ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan kitabxana quruculuğu sahəsindəki misilsiz xidmətləri ümumiləşdirilib elmi nəticələr çıxarılır. Burada kitabxanaların xalqımızın mə

Azərbaycan Respublikası kostitusiyası

Bu kitab dərs vəsaiti kimi nəzərdə tutulub.

Qarabağ

Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Bu gün də mən bunu bir daha dedim. Heç vaxt - nə bu gün, nə sabah, nə 10 ildən sonra,  15 ildən sonra,  100 ildən sonra Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan ayrılmayacaqdır. Hər halda

Mikroiqtisadiyyata giriş

Meybullayev Məmməd Həsən.