Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

Cəlil Məmmədquluzadə

Cəlil Məmmədquluzadə. Əsərləri. Dörd cilddə. Bakı, "Öndər nəşriyyat", 2004. Böyük satirik, ədib Cəlil Məmmədquluzadə məşhur "Molla Nəsrəddin" ədəbi məktəbinin banisi və idea rəhbəri, kiçik hekay

Oqtay Əfəndiyev

Oqtay Əfəndiyev. Azərbaycan Səfəvilər dövləti. Bakı, Şərq-Qərb, 2007. -344 səh. + 8 səh. İllüstrasiya.  Kitabda I Şah İsmayıl Xətainin yaratdığı Səfəvilər və yaxud Qızılbaşlar dövlətinin tarixindən bəhs e

Çingiz Abdullayev

Çingiz Abdullayev. Etiraflar vadisi. / "525 Kitab" saeriyası. -Bakı: Mütərcim, 2010. -48 səh. Nəşr üçün nəzərdə tutulmuş romanın fraqmenti müəllifin özü tərəfindən təqdim olunub.

"Həsən bəy Zərdabi xatirələrdə"

Kitabda Azərbaycan milli teatrının və mətbuatının banisi, görkəmli jurnalist, xeyriyyəçi, ictimai xadim Həsən bəy Zərdabinin yaradıcılığından bioqrafik səpkili hümunələr, onun doğmalarının xatirələri və tanınm

АЖДАР ФАРЗАЛИ.НОЕВ КОВЧЕГ И ГЯМИГАЯ-ГОБУСТАНСКИЙ АЛФАВИТ (переиздание с приложениями, дополнением)

Xülasə”Bu günlərdə Azərbaycanın görkəmli alimi Əjdər Fərzəlinin (1937-2011) “Ноев Ковчег и Гямигая-Гобустанский алфавит” əsəri yenidən işıq üzü görübX