Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

Xacə Nəsirəddin Tusi. Əxlaqi-Nasiri.

Görkəmli Azərbaycan alimi, şair və yazıçısı , dövlət xadimi Xaçə Nəsirəddin Tusinin "Əxlaqi-Nasiri" (Nasirin əxlaqa aid kitabı) əsəri Orta və Yaxın Şərq məktəblərində əsrlər boyu əxlaq dərsliyi kimi şöhrət qazanmışdır

Müşfiq Xan-ÜMİDLӘRİN İZİ İLӘ (kriminal-detektiv roman)

Tarixi faktlar; əsir və girovluqda olan canlı şahid xatirəl ri, MTN-nin arxiv materialları əsasında yazılmı roman iki gəncin nakam məhəbbətindən bəhs edir. Universitet tələbələri olmuş Aytəkin və Ramilin bir-birindən ayrı düşmə

İMADƏDDİN NƏSİMİ-SЕÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ İKİ CİLDDƏ II CİLD

İmadəddin Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. Bakı, “Lidеrnəşriyyat”, 2004, 376 səh.Kitaba böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin (1369-1417)doğma dilimizdə qələmə aldığı, əsasən ictimai-fəlsəfi məzm

İMADƏDDİN NƏSİMİ-SЕÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ İKİ CİLDDƏ I CİLD

İmadəddin Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. Bakı, “Lidеr nəşriyyat”, 2004, 336 səh. Kitaba böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin (1369-1417) doğma dilimizdə əsasən lirik tonda qələmə alınmış qəzəl

Hüseyn Arif "Seçilmiş əsərləri"

Tanınmış şair Hüseyn Arifin poeziya aləmi mövzu baxımından genişdir. Onun təbii və canlı dili ilə seçilən əsərlərində həyatın nəfəsi duyulur. Məhz buna görədir ki, Hüseynin şeirləri cox zaman mahnı mət