Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

Tapmacalar

Tapmacalar / tərt. N. Seyidov ; red. T. Fərzəliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 208 s.

Nəbatı, Seyid Əbülqasım

Seçilmiş əsərləri / S. Ə. Nəbatı ; tərt. Ə. Hüseyni ; ön sözün müəl. Z. Ş. Əsgərli. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 216 s.

Azərbaycan bayatıları

Azərbaycan bayatıları / tərt.: B. A. Abdulla, Q. Babazadə, E. Məmmədli ; red.: T. Fərzəliyev, İ. İ. Abbaslı . - təkrar nəşr. - Bakı : XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2004. - 304 s. 

Azərbaycan qadın şairləri antologiyası

Azərbaycan qadın şairləri antologiyası / tərt. Ə. M. Cəfərzadə ; red.: T. Qaraqaya, L. Əliyeva. - təkrar nəşr. - Bakı : Avrasiya Press, 2005. - 256 s. 

Fikrət Qoca. Seçilmiş əsərləri.

Fikrət Qoca. Seçilmiş əsərləri.