Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

Geriyə baxma, qoca!

Möhnət qocanın nağılları...

Azərbaycan nağılları. 5 cilddə I cild

Beşcildlik "Azərbaycan nağılları"nın I cildinin əsasında milli folklorun toplanması, nəşri və araşdirilmasında böyük xidməti olan Hənəfi Zeynallının "Azərbaycan nağılları" toplusu dayanır.

Qəzənfər Paşayev

Altı il Dəclə Fərat sahillərində.Filologiya elmləri namizədi Qəzənfər Paşayevin altı illik müşahidə və tədqiqatının nəticəsi olan bu kitab qədim mədəniyyətin beşiyi İraq və iraqlıların dünəni, bu günü, adət - ənənəsi

Ramiz Dəniz. Müqəddəs missiya

III cild. Birinci və ikinci cildlərdən məlumdur ki, Mərkəzi Çili sahillərinə yollanan ekspedisiya iştirakçıları aborigenlərlə gedən müharibədə məğlubiyyətə uğrayırlar.

Ramiz Dəniz. Həqiqət

Əsərdə cərəyan edən hadisələr, Qarabağın bir kəndində yaşamış iki - azərbaycanlı və erməni ailəsinin taleyindən bəhs edir.