Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

Prezident İlham Əliyev və idmanımızın 5 ili.

Prezident İlham Əliyev və idmanımızın 5 ili.Sənədli publisistika,124 səh. Bakı, 2008.

XX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası

XX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası: 1905-1920-ci illər / tərt. M. Məmmədov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 432 s.