Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

İnkişaf - məqsədimizdir: XC kitab: oktyabr 2018-noyabr 2018 Əliyev İlham Heydər oğlu

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oxuculara təqdim olunan «İnkişaf – məqsədimizdir» çoxcildliyinin bu cildində dövlət başçısının Türkiyə, Belarus və Türkmənistan respublikalarına rəsmi

İKİ XALQIN OĞLU MAQSUD ŞEYXZADƏ

Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə məruzələr, məqalələr və fotolar

TEYMUR ELÇİN - Biblioqrafiya

Teymur Elçin (Teymur Süleyman o ğlu Əliyev): biblioqrafiya /t ərt. ed. M.V əliyeva, M.İbrahimova, S. Əsədova; ön sözün mü əl. Elçin; red. v ə burax. m əsul K.Tahirov; Az ərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2014.- 248 s. Azərbaycan Mill

Aydın Əli-zadə.XRİSTİANLIQ TARİX VƏ FƏLSƏFƏ

Təqdim olunan kitab Xristianlığın birinci on əsrini əhatə edən fəlsəfə tariximövzusunda Azərbaycan dilində yazılmış ilk əsərdir. Burada Xristianlığınyaranması və ink işaf mərhələləri haqqında söhbət açılır, müxtəl

RƏSUL RZA-SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ (BEŞ CİLDDƏ II CİLD)

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild. Bakı, "Öndər nəşriyyat", 2005, 320 səh. Bəşər dərdinə sirdaş olub dünyanı öz "mən"i üstündə kökləməyi bacaran Rəsul Rza sənətçi varlığının bütün mahiyyəti etibaril