Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

Abbasov İbad Musa oğlu, Əliyev Tərbiz, Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı

Respublikada ilk dəfə bu məzmunda və strukturda yazdan dərslikdə qeyri-neft sənayesinin xarakterik xüsusiyyətləri, strukturu, formalaşmasının əsas prinsipləri, milli iqtisadiyyatda onun rolu və əhəmiyyəti göstərilmiş, qeyri-neft sən

Seyfullayev Qulu (Cənnət),Seyfullayev Ruhi. İdman və İslam

Əlinizdəki bu kitabda dünya və islam idman tarixindən söhbət açılır. Burada idmanın inkişaf dövrü və onun insan sağlamlığına rolu göstərilir.

Müasir Azərbaycan dili

Dərslikdə müasir Azərbaycan ədəbi dili anlayışı ,müasir Azərbaycan ədəbi dili fənni və onun başqa elmlərlə əlaqəsi , müasir Azərbaycan ədəbi dili fənninin şöbələrində öyrənilən məsələlər şərh olunur.

Prezident İlham Əliyev və idmanımızın 5 ili.

Prezident İlham Əliyev və idmanımızın 5 ili.Sənədli publisistika,124 səh. Bakı, 2008.

XX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası

XX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası: 1905-1920-ci illər / tərt. M. Məmmədov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 432 s.