Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

RƏSUL RZA-SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ (BEŞ CİLDDƏ II CİLD)

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild. Bakı, "Öndər nəşriyyat", 2005, 320 səh. Bəşər dərdinə sirdaş olub dünyanı öz "mən"i üstündə kökləməyi bacaran Rəsul Rza sənətçi varlığının bütün mahiyyəti etibaril

RƏSUL RZA-SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ (BEŞ CİLDDƏ I CİLD)

XX əsr Azərbaycan poeziyasının əzəmətini, gücünü, sənətkarlığını özündə toplayan ən qüdrətli şairlərimiz sırasında Rəsul Rzanın adı xüsusi yer tutur. Milli şeri məzmun və forma, biçim, dil baxımından təzə obrazlar

С.Чойжинимаева-"Секреты людей, которые не болеют диабетом зва"

Это книга для тех, кто не желает сдаваться. Кто верит, что диабет – это неприговор – и готов на долгую и упорную борьбу ради возвращения к по

“Novruz bayramı” ensiklopediyası

Sərlövhə: “Novruz bayramı” ensiklopediyası________________________________________Müəllif:________________________________________ISBN: 978-9952-34-117-1________________________________________Kateqoriya: Sorğu ədəbiyyatı___________________

B.Abbasoğlu. Ağdam ağrıları.

“Ağdam ağrıları” kitabında 1988-ci ilin fevral ayından alovlanmış Ermənistan – Azərbaycan (Qarabağ) müharibəsində 5 il gecəli – gündüzlü düşmənin qarşısında basılmaz qalaya çevrilmiş Ağdam rayonunun ağrı – acılar