Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

Nəsiman Yaqublu- ERMƏNİLƏR TÜRKLƏRƏ QARŞI (Rusiya arxivlərinin izi ilə)

Bakı, “E.L.” NPŞ MMC, 2013, səh.156 Kitabda ermənilərin türklərə qarşı apardığı soyqırım siyasətindən və onların günahsız insanlara zorakılıqlarından bəhs edilir. Qeyd olunur ki, ermənilər Birinci Dünya Savaşında kön

Şahlar Əsgərov-"Kamilləşən düşüncə"

Kitabda bir səra sosial-iqtisadi hadısələrin mahiyyətinə və inkişafına yeni meyar vasitəsilə baxılıb. Meyar olmaq, uğurun onun qıtlığına olan nisbəti götürülüb. Bu meyarın köməyilə bəzi sosial-iqtisadi göstəricilər cədvə

Gündüz İsmayılov. TOLERANTLIQ BİLDİKLƏRİMİZ VƏ BİLMƏDİKLƏRİMİZ

Kitabda tolerantlıqdan, xüsusilə onun mahiyyətindən və tarixindən,eləcə də tolerantlığa dair beynəlxalq sənədlərdən geniş bəhs olunmuş vəqloballaşma dövründə dini dözümlülüyü zəruri edən şərtlər ətraflı izah edilm

IV BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMU.

“MULTİKULTURALİZMİN MÜQAYİSƏLİ TƏDQİQLƏRİ: NƏZƏRİYYƏDƏN HUMANİST TƏCRÜBƏYƏ DOĞRU”

Tibbin tarix və fəlsəfə ilə əlaqəsi

Monoqrafiyada eramızdan əvvəl ki, dövrdən XXI əsrə qədər olan bir zaman müddətində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan alimlə- rinin əsərləri tədqiqata cəlb olunur. Bu əsərlərdə ki, tibbi, tarixi və fəlsəfi baxışlar araşdırı