Saatlı rayon Mərkəzi kitabxanası

Saatlı rayon MKS

Varis "Sənə inanıram"

Sevgi və xəyanət insanın cəmiyyətdə öz yerini tapa bilməməsi,xoşbəxtlik arzuları son dərəcə dramatik və gözlənilməz sujet xətti ilə birlikdə axıradək oxucunu gərginlik içərisində saxlayaraq, maraqlı bir romanın yaranm

Nüsrət Kəsəmənli. Seçilmiş əsərləri

Nüsrət Kəsəmənli... Azərbaycan gəncliyinin bütöv bır nəsli öz sevgililərinə onun şeirlərini göndərməklə hisslərini, duyğularını ifadə etdilər. Dünyaya şair kimi gəlib, dünyadan şair kimi gedən Nüsrət Kəsəmənlinin sehrl

"Yetmiş yeddinci gün" (roman)

VarisYolçuyev"Yetmiş yeddinci gün" (roman) 266 səh.

"Torpaq Ana"

Çingiz Aytmatov"Torpaq Ana" 208 səh.

Aydın Talıbzadə. Min maska və bir mən

Aydın Talıbzadə. Min maska və bir mən... yaxud islam mədəniyyətinin semiolojisi“Min maska və bir mən... yaxud islam mədəniyyətinin semiolojisi.” Adlı risalə kulturoloji, etnoqrafik, elmi-nəzəri məqalələr, fəlsəfi esselər toplusu